top of page

Despre Synesis

Synesis Partners funcționează ca un catalizator de performanță în management, care generează valoare pentru partenerii din mediul privat și public, în direcția dezvoltării și optimizării de activități și proiecte. Prin munca noastră ne convingem clienții că practicarea unui management profesionist și performant, în detrimentul abordărilor empirice, securizează succesul oricărui proiect și generează noi oportunități de dezvoltare.

Misiunea Synesis Partners este aceea de a produce o schimbare a modului în care consultanța este realizată, valorificând experiența de peste 10 ani a unei echipe omogene de specialiști pentru care consultanța înseamnă viziune, respect și onestitate în relația cu partenerii noștri. Prin expertiza pe care o deținem și o împărtășim, acoperim toate zonele cu impact managerial, contribuind la creșterea competitivității și eficienței, prin recomandarea unor soluții și abordări moderne, flexibile și personalizate (accesează serviciile noastre aici...)

Synesis Partners misiune mission

Pentru noi, consultanța înseamnă expertiză și devotament, puse în slujba beneficiarului, fără însă a alimenta entuziasmul exacerbat sau soluțiile fanteziste. Consultanța înseamnă răspunsuri corecte și documentate, nu neapărat imediate, consultanța înseamnă soluții realiste și inovative. Accesează articolul nostru despre mitul consultanță aici...

ECHIPA NOASTRĂ

  • LinkedIn
  • Research Gate
  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
Synesis Partners Oana Tapurica
Oana ȚĂPURICĂ
CEO

Specialist în managementul proiectelor, dezvoltare organizațională și identitate corporativă, management strategic și optimizarea costurilor, doctor în științe economice.

 

Experiență profesională în funcții de conducere domeniile consultanței, managementului proiectelor, cercetării-dezvoltării, construcțiilor și energiei regenerabile.

Competențe avansate în managementul proceselor (inclusiv BPM), managementul investițiilor, reproiectare managerială, managementul resurselor umane, managementul financiar (inclusiv certificarea activităților de cercetare-dezvoltare). 

#managementdeproiect  #dezvoltare  #identatitecorporativă #cost-control  #cercetare-dezvoltare  #evaluare  #audit #bpm

Specialist în managementul proiectelor, accesarea și implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă, proiectare tehnică și inginerie, achiziții publice, master în inginerie.


Experiență profesională în coordonarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă, managementul riscurilor și management operațional.

 

Competențe avansate în managementul investițiilor publice, comunicare, evaluarea tehnico-economică a proiectelor de investiții.

#fondurieuropene  #managementdeproiect  #monitorizare

#managementfinanciar  #evaluaretehnica  #evaluareriscuri

  • Twitter
  • Instagram
  • Facebook
  • Research Gate
  • LinkedIn
Florin TACHE
CEO
Synesis Partners Florin Tache

Specialist în managementul proiectelor, accesarea și implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă,   managementul riscurilor, management financiar-bugetar, doctor în științe economice.

Experiență profesională în funcții de conducere domeniile consultanței, construcțiilor, managementului proiectelor și proiectării tehnice.

 

Competențe avansate în managementul proceselor (inclusiv BPM), analize cost-beneficiu, planificare strategică, bugetare multi-anuală, implementarea sistemelor de management și a procedurilor operaționale și de sistem,  relații publice și public speaking.

#fondurieuropene  #managementdeproiect   #planificare

#managementfinanciar  #publicspeaking  #strategii 

Synesis Partners Mirela Cretu
Mirela CREȚU
Consultant proiecte europene

Specialist în achiziții publice și achiziții sectoriale, managementul contractelor, analiză economico-financiară și managementul bugetelor.

Experiență profesională în coordonarea și derularea proceselor de achiziții publice și sectoriale, urmărirea bugetelor și management financiar 

 

Competențe avansate în întocmirea și urmărirea bugetelor anuale, planificarea proceselor de achiziție publică și monitorizarea contractelor.

#licitatii  #evaluare  #monitorizare  #managementfinanciar

#evaluareriscuri  #bugetare  #analizafinanciară  #cost-control  

Mariana BUICEA
Consultant achiziții publice
Synesis Partners Mariana Buicea
Alți experți cooptați
Ingineri 
bottom of page