Synesis Partners vă propune o gamă vastă de soluţii integrate pentru
managementul eficient şi performant al companiei Dumneavoastră,
acoperind următoarele domenii de expertiză:
  • Fonduri Europene
  • Management Strategic
  • Management Financiar
  • Consultanţă în Management
  • Dezvoltare Organizaţională
  • Resurse Umane
  • Licitaţii
  • Management de Proiect
În cel mai scurt timp posibil vă vom putea prezenta
experienţa şi competenţele companiei noastre într-o interfaţă
mult mai agreabilă, disponibilă la această adresă web.

Până când noua imagine a companiei va fi pregătită să facă
faţă aşteptărilor Dumneavoastră, vă rugăm să ne contactaţi la:

Telefon:
   0721.600.489 (Florin TACHE Managing Partner)

   0722.155.963 (Oana Cătălina ŢĂPURICĂ Managing Partner)

E-mail:
   office@synesispartners.ro